Adatvédelem

Tisztelt Látogatónk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Adatvédelem
Az Ön megadott személyes adatainak védelme kiemelten fontos a Gran Private Equity Zrt. számára. A Gran Private Equity Zrt. az interneten keresztül hozzá eljuttatott valamennyi adatot ugyanolyan védelemmel kezeli, mintha azokat egyéb úton bocsátották volna rendelkezésére. A Gran Private Equity Zrt. bármely, a weboldalak használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló jogszabályok keretei között kezel. Amennyiben Ön bármely személyes adatát önként eljuttatja a Gran Private Equity Zrt-hez, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a Gran Private Equity Zrt. - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje.

Adatok felvétele
A honlapon lévő információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. Egyes szolgáltatások (pl. álláshirdetésre jelentkezés) igénybevételéhez azonban, bizonyos személyes adatokra (pl. név, lakcím) szükség van. Ezekben az esetekben az adatok felvétele előtt a Gran Private Equity Zrt. tájékoztatja az érintetteket az adatkezelés szabályairól, illetve beszerzi az adatkezelésre vonatkozó előzetes hozzájárulásukat, mely bármikor visszavonható. A Gran Private Equity Zrt. a honlap technikai üzemeltetése érdekében a következő, - személyes adatokat nem tartalmazó - automatikusan keletkező információkat használja fel átmenetileg:
 • a számítógép internetprotokoll-címe (IP-címe),
 • domain-név (URL),
 • a hozzáférés adatai,
 • az ügyfél file lekérés (file név és URL),
 • a HTTP válaszkód,
 • a weboldal adatai ahonnan a lekérés történt,
 • a látogatás alatt forgalmazott bájtok mennyisége,
 • a látogatás időpontja,
 • a megtekintett oldalak adatai, illetve
 • a használt böngészőprogram neve.
Bizonyos esetekben anonim látogatásazonosító (cookies) is alkalmazásra kerül a weboldal felhasználói preferencia szerinti optimálása érdekében.

Adatok felhasználása, továbbítása
Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Gran Private Equity Zrt. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy ezt követően hozzájárulását bármikor visszavonja. A Gran Private Equity Zrt. az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy számára - a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével ill. az érintett hozzájárulása nélkül - semmilyen körülmények között nem továbbítja. A Gran Private Equity Zrt. az Ön által megadott adatokat és információkat különösen, de nem kizárólagosan az alábbi célokra használhatja fel:
 • piackutatás, piaci elemzés,
 • vevői szokások elemzése,
 • látogatottsági statisztikák összeállítása,
 • ingyenes nyeremény és egyéb játékok bonyolítása,
 • tájékoztatás nyújtása új termékekről, szolgáltatásokról,
 • tájékoztatás nyújtása különböző akciókról,
 • vevői reklamációk intézése,
 • megrendelések intézése.
Adatbiztonság
A kezelt személyes adatok jogosulatlan felhasználása és az azzal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében a Gran Private Equity Zrt. kiterjedt műszaki és üzemeltetési biztonsági intézkedéseket alkalmaz. Biztonsági eljárásainkat rendszeresen ellenőrizzük és a technológiai fejlődéssel összhangban fejlesztjük.

Tájékoztatás
Írásbeli kérés esetén a Gran Private Equity Zrt. tájékoztatja az érintetteket személyes adataik kezeléséről. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a Gran Private Equity Zrt. weboldalairól más cégek és egyéb szervezetek weboldalára is eljuthat. Az azokon közölt adatok tartalmáért és helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a Gran Private Equity Zrt. nem vállal felelősséget. Ezen weboldalak használata esetén javasoljuk, hogy győződjön meg az adott oldalt megjelentető szervezet adatvédelmi politikájáról.