Jogi nyilatkozat

Tisztelt Látogatónk!
Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbiakat!

Általános jogi feltételek és információk
A www.granpe.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet az alábbiakkal, ne nyissa meg a weboldalainkat!

Információk
A Gran Private Equity Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Cg.: 01-10-047776, a továbbiakban: Gran Private Equity Zrt.) minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a Gran Private Equity Zrt. az internetes weboldalain közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a Gran Private Equity Zrt. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a jelen weboldalon keresztül nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse. A Gran Private Equity Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért, vagy hiányosságért.

A www.granpe.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége.

A Gran Private Equity Zrt. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A Gran Private Equity Zrt. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.A Gran Private Equity Zrt. weboldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a weboldal felhasználásával információt szolgáltat a Gran Private Equity Zrt-nek elfogadja, hogy a Gran Private Equity Zrt-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a Gran Private Equity Zrt. az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

Szerzői jog
A Gran Private Equity Zrt. weboldalai, az azokon található minden képi, hang és szöveges tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegy oltalom alatt állnak. Azoknak - a személyes használatot meghaladó mértékű - bármilyen formában történő felhasználása kizárólag a Gran Private Equity Zrt. kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges.

Felhívjuk a figyelmét, hogy a Gran Private Equity Zrt. a fentiekben részletezett feltételeitől eltérő vagy azokat sértő használat jogi következményekkel járhat.